Logo

تاریخچه و اساسنامه

تعریفی برای آرامستان :

 

دوری جستن از پیکر بی روح انسان ، موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آنرا تنها به عنوان خوابگاه مردگان می شناسند و تعریف می کنند . اما این تعریف تنها صوری است.

گورستان (آرامستان ) – در تعریف دقیق – عامل اصلی و آغازگر معماری و ایجاد فضایی فرهنگی در شهرهاست . (آرامستان یا فضای آرامش بخ ش نامی است برای معرفی حال و هوای

روحانی فضا ، که شایسته تر از گورستان است ). بسیاری معتقدند که معماری با آرامگاه و مقابر آغاز می گردد . از جمله به گفته ویل دورانت، ((معماری با شکوهترین هنر باستانی است ... این

کار ، از کار ساده آراستن گورها و نقش کردن دیواره ای خارجی خانه آغاز شده است )). هاروارد کالوین نیز در کتاب خود با عنوان ((معماری و بعد از زندگی )) می نویسد : ((معماری در اروپای

شمالی با آرامگاه آغاز می گردد )). مؤلفان ((دایره المعارف آمریکا)) نیز در مبحث آغاز معماری ازمقابر و زیگورات ها به عنوان عناصری که معماری با آنها آغاز می شود یاد می کنند.

بدین ترتیب ، به رغم ذهنیت غالب ، آرامستان فضایی به خودی خود متروک نیست بلکه متروک شده است ، زیرا به آن توجه نشده و درست و اندیشیده طراحی نگردیده است . با کمی

اندیشه می توان دریافت که آرامستان فضایی است که درجای جای آن تکه هایی از فرهنگ هویداست: سنگی به زیبایی تراش خورده و گاه سرودهایی نیز برآن نقش بسته است ؛

در روی مقبره ای دیگر از مرگ و زندگی سخن به میان آمده است ، برگرفته از عمق فرهنگ و مذهب .

اینها خود سخن می گویند و نشان می دهند که ایرانیان چگونه به زندگی می نگر ند ، مرگ را چگونه یافته اند و به چه اعتقاد دارند . همین ها تلویحاً می گویند که فضای آرامستان را می

بایست فضایی فرهنگی برشمرد.

 

 

وظايف سازمان :

 

1- تهيه آمار و اطلاعات مربوط به متوفيات و ارتباط با مراكز اطلاعاتي

 

2- ارتباط و همكاري و مشورت با مراكز علمي و پزشكي و ساير سازمان ها و اشخاص ذيربط

 

3- تملك اراضي و املاك مجاز پس از تحصيل مجوز قانوني جهت تأمين نيازهاي سازمان در قالب قوانين مربوطه

 

4- اعلام نظر در خصوص استعلام هاي مراجع در ارتباط با اهداف سازمان

 

5 - احداث ابنيه و تأسيسات مورد نياز گورستان عمومي مسلمين از طريق اماني يا پيمانكاري بر اساس مفاد اساسنامه

 

6- نظارت بر احداث ابنيه و تأسيسات ساير گورستان ها

 

7- تدوين آئين نامه هاي مربوط به انتظام گورستان ها

 

8- ايجاد مؤسسات و شركت هاي وابسته جهت تحقق اهداف سازمان كه طبق اصول بازرگاني اداره مي‌شود با پيشنهاد شوراي سازمان و تصويب وزارت كشور ، اساسنامه اينگونه مؤسسات و شركت ها مي‌بايستي به تصويب وزارت كشور برسد

 

راهكارهايي براي پيشرفت شهرداري و شهر آمل :

 

1- تهيه استراتژيهاي راهبردي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت براي آرامستان هاي سطح شهر

 

2- احداث فرهنگسرا منطبق با اهداف شهرداري و سازمان و آرمان‌هاي مذهبي

 

3- احداث و ايجاد فضاي تفريحي و پارك در مجاورت آرامستان ها با هدف بهبود و ارتقاء روحيه خانواده سوگوار و اهل قبور

 

4- خريد ماشين آلات با كيفيت ، زيبا و مجهز به تجهيزات پيشرفته و ماشين تشريفات براي حمل متوفي با هدف رعايت اصول بهداشتي و احترام به متوفايان

 

5- شناسائي و تملك عرصه هاي مناسب در حواشي شهر با هدف توسعه گورستان در آتي

 

6- خريد ماشين آلات و تجهيزات فني و راهسازي شامل (كاميونت ، ميني لودر ، كمپرسور ،بيل بكهو)

 

7- احداث نمازخانه ،وضوخانه ، و سرويس بهداشتي در آرمستان هاي سطح شهر و حاشيه شهر

 

8- تهيه طرح راهبردي براي هماهنگ سازي و يك پارچه سازي گورستان با هدف زيبا سازي و سهولت در دسترسي

 

9- احداث سردربهاي ورودي و ديوارهاي اطراف آرامستان ها با نماي معماري اسلامي

 

10- كاشت درختان مناسب در محوطه آرامستان ها در فضا هاي از پيش تعيين شده

 

11- احداث تنديس ، نماد و المانهاي زيبا در محوطه و يا اطراف آرامستان ها متناسب با فضا و موضوع مرتبط با آرامستان ها

 

12- احداث مصلي در آرامستان ها با هدف سهولت در اداي فرايض ديني و برگزاري مراسم ها توسط خانواده هاي سوگوار و اهل قبور

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
کامنتو فارسی تنظیم خلیلان رسانه
1393 © تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان آرامستان شهرداری آمل می باشد .